Пещери около с. Орехово

Около село Орехово има много скални дупки и пещери. Няма облагородена и осветена пещера.

Най-популярна е "Човешката пещера" (Челевешка пещера, Челевяща дупка), обявена за природна забележителност. Тя е с дължина 305 м. и се намира северозападно от селото, в каньона Заград. Служила е за скривалище на много българи по време на годините под робство. Известна с преданието за задушени от кърджалиите (хайтите) с огън и дим укрити в пещерата старци и деца в края на 18 и началото на 19 век, което се потвърждава от множество човешки кости, намерени в пещерата. В пещерата преди години е имало интересни образувания - сталактити, сталагмити, които впоследствие обаче са изкъртени от недобросъвестни посетители.

Друга известна пещера в района на Орехово е т.нар. “Прилепска дупка” с дължина 118 м. Тя се намира съвсем близо до покрайнините на селото. Името си е получила от многото прилепи, които я обитават. Пещерата не е много дълбока, но има два големи отвора с 30 метра дълбочина, от които може да се чуе бученето на подземна река.

Друга природна забележителност, която се намира на 500 метра от последните къщи на селото, е пещерата “Голямата дупка”. Тя се намира в скалния пролом на р. Орешица на запад от селото. От входа й се изливат водите на водопада Дуплево.