Водопади около с. Орехово

В близост до село Орехово има два водопада, които са защитени природни обекти.

Най-близо е водопадът в местността Дуплево, на запад от селото. Разположен е в скалния пролом на в. Орешица над Орехово. Водите му се изливат живописно пред входа на пещерата “Голямата дупка”. Пълноводен е през пролетта, в края на лятото пресъхва.

Друг водопад е Скакалото, който е на 2 км на юг от Орехово, по автомобилния път към х. Персенк. Към него има направена екопътека, която тръгва стръмно надолу преди един ляв завой на пътя. Скакалото също е пълноводен през пролетта, в края на лятото водата намалява.

По-високо на юг, в каньона на Коилов дол в местността Костен камък, има още два водопада, които са по-трудно достъпни.

Екопътека към Скакалото - водопад над с. ОреховоЕкопътеката към СкакалотоВодопадът Скакалото над с. ОреховоВодопадът СкакалотоВодопадът Скакалото над с. ОреховоДолната част на Скакалото